Evaluatie Moleculaire

De waargenomen geur van een product is de totaalervaring van de cocktail van individuele geurstoffen in een bepaalde verhouding.

We hebben de technieken in huis voor het ontrafelen van de moleculaire identiteit van geurmoleculen en daarmee kennen we hun karaksteristieke geur en intensiteit.

De waargenomen geur van een product is het resultaat van de bijdrage van vele individuele geurstoffen in een bepaalde verhouding. Voor identificatie van deze geurstoffen is er behoefte aan een gevoelige chemisch analytische techniek die in staat moet zijn om de moleculaire identiteit vast te stellen en een olfactometrische detector die die moleculen detecteert die verantwoordelijk zijn voor de verschillende geuren. GCMS/ToF/GC-Sniffing combineert deze twee specifieke detektie methoden in één enkele analyse.

GC-Sniffing
(odorant IDENTIFICATIE)

GC-ToFMS
(MOLECULAIRE IDENTIFICATIE)

Om de vraag te beantwoorden: ""Welke vluchtige organische stoffen zijn aanwezig in dit geurende gas zijn en wat is hun aandeel in intensiteit in het aroma mengsel?"" bieden wij High Resolution GC-ToF MS. In ons laboratorium kunnen we componenten detecteren en identificeren tot zeer lage concentraties (ppt levels), net als een menselijke neus kan. We kunnen geurstoffen detecteren bij deze lage niveaus zodra deze geuren relevant worden als olfactometrische stimulus. Een analyse van de complexe aroma's levert doorgaans honderden geïdentificeerd verbindingen op." De resultaten, in combinatie met onze database van geurdetectie drempels en descriptoren ontrafelt het totaalaroma in haar moleculaire componenten en hun perceptie.

Join Our Newsletter to find out about SENSENET latest news, events and services
Email:
Name:
Contact
close slider

    Ja! Ik wil graag updates ontvangen (via e-mail of telefoon) over diensten, nieuws, aanbiedingen van Sensenet