MOLECULAIRE GEUR EVALUATIE

Om de vraag te beantwoorden: "Welke vluchtige organische stoffen zijn aanwezig in dit geurende gas en wat is hun aandeel in intensiteit in het aroma mengsel?" bieden wij GC-ToF MS. Ons laboratorium kan componenten detecteren en identificeren tot zeer lage concentraties (ppt levels), net als een menselijke neus kan. We kunnen geurstoffen detecteren bij deze lage concentratie niveaus zodra deze geuren relevant worden als olfactometrische stimulus. Een analyse van de complexe aroma's levert doorgaans honderden geïdentificeerd verbindingen op.

GC-ToF MS

GC-SNIFFING

GCMS analyse identificeert voor ons alle verbindingen in het mengsel. Maar de meerderheid zijn niet relevant voor de geur. Om de vraag te beantwoorden welke verbindingen in het mengsel relevant zijn voor de aromaperceptie gebruiken we GC-Sniffing. Hier zetten we de meest waardevolle detector in, met de getrainde menselijke neus bepalen we welke van de pieken in het chromatogram geur relevant zijn en leggen dat vast in het olfactogram. GC-Sniffing combineert de humane detector en het analytisch chemische detectiesysteem in één enkele analyse. Aan elke geïdentificeerde geurcomponent wordt het bijbehorende CAS-nummer toegekend, een concentratie, een perceptie intensiteit en een descriptor van de geur toegewezen.

GC-IMS biedt een eenvoudige en snelle screening van vluchtige verbindingen. De methode kan worden aangepast en toegepast in elke industrie tak. Deze techniek kan uitstekend worden gebruikt voor kwaliteit borging (QA/QC) van de producten door een eenvoudige controle op het 2D karakteristieke patroon van het product. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om snel een visuele identificatie van extra aanwezige of juist afwezige stoffen in uw product vast te stellen.

GC-IMS (Ion Mobility Spectroscopy)

Join Our Newsletter to find out about SENSENET latest news, events and services
Email:
Name:
Contact
close slider

Ja! Ik wil graag updates ontvangen (via e-mail of telefoon) over diensten, nieuws, aanbiedingen van Sensenet